ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Provádíme výkopy základů, základových pasů rodinných domů a plotových podezdívek.

Základy rodinných domů na klíč vč. podkladové desky.

Realizujeme přípojky vody, kanalizace, dešťové svody. Veškeré práce provádíme na klíč.