ŽIVIČNÉ POVRCHY

Rekonstrukce pozemních komunikací, cyklostezek a zpevněných ploch asfaltobetonovou směsí.  Provádíme prostřednictvím vlastní techniky. Tyto činnosti zahrnují přípravu opravované plochy, vč. provedení podkladových vrstev, popř. hutnících zkoušek a  pokládku asfaltobetonové směsi s ošetřením pracovních spár.